ONTSTOPPINGSDIENST

WANNEER DE SERVICE TOP MOET ZIJN

F.A.Q.

Er is iets in mijn toilet gevallen, wat nu?

Vaak gebeurt het dat er, per ongeluk, een toiletverfrisser wordt doorgespoeld, of dat spelende kinderen iets in het toilet gooien. In de meeste gevallen zal dit meteen een verstopping veroorzaken. Indien er iets in de toiletpot blijft steken, zal het water niet meer weglopen en zal de pot tot aan de rand gevuld blijven staan. Controleer bij een verstopping eerst of alle andere afvoeren nog steeds functioneren; indien er geen andere verstoppingen zijn, zit het probleem in de toiletpot. Om de verstopping te verhelpen, zal de toiletpot gedemonteerd moeten worden, zodat het obstakel verwijderd kan worden.

Mijn riool is verstopt, wat moet ik doen?

Allereerst kunt u best een afspraak met ons maken om de verstopping te verhelpen; wij proberen zo snel mogelijk langs te komen. Ondertussen probeert u zo weinig als mogelijk gebruik te maken van het riool totdat de verstopping verholpen is. Indien nodig, zoek alvast zelf even uit waar de rioolputten gelegen zijn (aan de hand van de plannen van het huis); dit om zoek- en graafwerken te beperken tot een minimum.

Kan ik beter vloeibare zeep gebruiken voor de wasmachine?

Het gebruik van vloeibare zeep zal niet voorkomen dat een riool verstopt geraakt, vaak denken mensen geheel ten onrechte dat zeep in poedervorm de oorzaak is van dichtgeslibde leidingen, terwijl vloeibare zeep hier net zo goed de oorzaak kan van zijn. Het maakt namelijk niet uit of u poeder of vloeibare zeep gebruikt. De hoeveelheid zeep die u gebruikt is wel belangrijk. Ook is de diameter en de lengte van de afvoer van belang; als de afvoer van een vaatwasser of wasmachine vlak bij de hoofdleiding is aangesloten, zal u minder last hebben van verstoppingen dan wanneer deze afvoer een lange weg, met veel bochten, moet afleggen, alvorens hij op het hoofdriool uitkomt. Het dichtslibben van leidingen wordt veroorzaakt door vet- en zeepresten; dit is een geleidelijk proces doordat er steeds een dun filmlaagje op de buiswand achterblijft.

Hoe weet ik of de verstopping de verantwoordelijkheid is van de gemeente?

Of de verstopping daadwerkelijk bij de gemeente zit, is vaak moeilijk van te voren te zeggen. De verstopping zit in ieder geval niet bij de gemeente als een deel van uw afvoeren nog steeds normaal functioneren.Indien echter alles verstopt zit, is een verstopping voorbij de perceelgrens een mogelijkheid. Meestal heeft elk woonhuis net vóór de aansluiting op het gemeenteriool een ontstoppingsdeksel zitten; indien u dit bloot graaft en openmaakt, kunt u zien of de verstopping voorbij dit ontstoppingsstuk zit. Als dit het geval is, kunt u contact op nemen met de gemeente, zo niet komen de kosten voor het ontstoppen voor eigen rekening en dient u zelf een ontstoppingsbedrijf in te schakelen.

Ik heb vaak last van borrelende geluiden, wat is hiervan de oorzaak?

Borrelende geluiden zijn vaak een waarschuwing voor een aankomende verstopping. Doordat het riool al gedeeltelijk dichtgeslibd is, wordt er bij het lozen van afvalwater lucht verplaatst, wat zorgt voor borrelende geluiden, vaak ook gepaard met een hinderlijke geur. Het kan ook zijn dat er geen beluchting op het riool is aangesloten; water heeft lucht nodig om afgevoerd te worden, deze lucht wordt onttrokken aan de beluchting van het rioolstelsel die meestal tot aan het dak van de woning voert. Indien er geen ontluchting aanwezig is, zal de lucht op een andere plaats onttrokken worden; vaak is dit een wasbak of wasmachine-aansluiting. Het ontbreken van een ontluchting komt vaak voor bij verbouwingen, doordat een afvoer is aangesloten op de beluchting, zodat deze niet meer kan functioneren. Het gebeurt ook wel eens dat een beluchting verstopt geraakt door bijvoorbeeld een vogelnest op het dak.

Hoe weet ik dat ik last heb van een verstopte riolering?
Bij een verstopte riolering loopt het water niet meer goed weg; dit merkt u meestal doordat de wasbak of toiletpot vol water blijft staan. Een verstopping wordt meestal al van te voren aangekondigd door borrelende geluiden en een typische rioollucht.
Ik heb regelmatig last van verstoppingen wat kan hiervan de oorzaak zijn?

Als iemand vaak last van verstoppingen heeft, is hij extra alert op wat er door de afvoeren wordt weggegooid; verkeerd gebruik van het riool kan dan al worden uitgesloten. Vaak ligt de oorzaak van verstopping bij een slecht rioolstelsel, verzakkingen, wortelgroei, lange afstanden voordat het riool bij de gemeenteaansluiting is… Allemaal veel voorkomende oorzaken. Het meest voor de hand liggende is om de eerstvolgende keer dat u last heeft van een verstopping eens grondig uit te zoeken waar de verstopping zit en door wat deze veroorzaakt wordt.

Bij hevige regenval heb ik last van een borrelend riool, zit mijn riool verstopt?

Het riool zit nog niet verstopt, want dan zou het water niet, of erg langzaam weglopen. Bij hevige regenval zijn borrelende geluiden wel een teken dat het riool gedeeltelijk verstopt zit, het is dus zeker aan te raden om het riool goed te laten reinigen om in de toekomst problemen te voorkomen.

Ik heb al lange tijd last van geur en rioollucht maar verder geen problemen met mijn riolering, wat kan hiervan de oorzaak zijn?

Geurproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals een niet goed functionerend rioolstelsel, slechte beluchting en kapotte of lekkende rioolbuizen. Met behulp van nevelinspectie kan de oorzaak van een geurprobleem opgespoord worden. Er wordt dan rook in het rioolstelsel geblazen, waarbij deze rook die plaatsen zal aanduiden waar de oorzaak van het probleem zit. Als de oorzaak gevonden is, kan bekeken worden wat de beste manier is om het probleem op te lossen.

Werken ontstoppingsproducten?

Ontstoppingsproducten kunnen zeker werken om leidingen langer vrij te houden. U dient echter voorzichtig te zijn met het type product dat u wilt gebruiken als de leidingen wat ouder zijn. Sommige ontstoppingsproducten zullen beginnen koken in uw leidingen of zelfs oudere leidingen wegvreten. Verder zullen deze ontstoppingsproducten vaak het probleem dieper in de leiding verplaatsen en eventueel vuil laten verstenen. Dit versteende vuil maakt op termijn de verstopping erger. Daarom raden we u altijd aan om de gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen en deze producten enkel als een onderhoudsproduct te gebruiken. Frequent gebruik is af te raden.

Snelle en verzorgde service

Waarom kiezen voor de wever?